Dane projektu

Tytuł projektu: Efektywne i skuteczne partnerstwo B+R sukcesem innowacji

Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki

Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: od 01.07.2013 do 30.06.2015

Budżet Projektu: 936 576 zł

Autorzy Projektu: Piotr Kotlarz, Katarzyna Kazimierska-Drobny, Marcin Kempiński – IMIS UKW

Unia Europejska

"VIII. Regionalne kadry gospodarki"
POKL.08.02.01-04-017/12


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl