Wsparcie dla współpracy sfery

nauki i przedsiębiorstw


wtorek, 19 listopad 2013 00:00

Seminarium Nauka i Biznes – „Skanery 3D w teorii i praktyce”

Unia Europejska

"VIII. Regionalne kadry gospodarki"
POKL.08.02.01-04-017/12


Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl